Frequent gestelde vragen en antwoorden Algemene vragen

 • Wat is de eenvoudigst manier om discusvissen te houden?
  Koop uitsluitend onze STENDKER-discusvissen en voeder ze met ons STENDKER-discusvoeder. Zet later geen vreemde dieren meer bij (behalve STENDKER-discusvissen). Het eenvoudigste is om discusvissen zonder bijvissen en met kunstplanten te houden.
 • Hoe dikwijls moet ik water verversen en hoeveel?
  Dit is sterk afhankelijk van de bezettingsdichtheid en de voederhoeveelheid. Het water moet ten laatste ververst worden wanneer het nitrietgehalte boven 100 mg ligt, de PH-waarde tot onder 6 daalt, of wanneer de vissen zich niet goed voelen. In de regel moet men 1 x per week 20-30 procent water verversen.
 • Hoe dikwijls moet ik welke waterwaarden meten?
  De PH-waarde een keer per week meten. Normaliter ligt de waarde boven 7. Is de PH-waarde door voedering en goede filter tot onder PH 6 gedaald, moet u water verversen. Ligt de waarde na een week nog altijd bij PH 7, kunt u de waterverversing een week uitstellen.
  Nitraat moet bij een goed werkende filter om de 2 maanden een keer, voor de waterverversing, gemeten worden.
  Ammonium, ammoniak en nitriet bij een nieuw ingereden aquarium dagelijks meten, tot de filter bij volledige voedering tot praktisch nul gereduceerd is. Daarna hoeft men deze waarden alleen bij opvallend gedrag van de dieren te controleren.
 • Ik plan om op vakantie te gaan. Hoe verzorg ik mijn discusvissen in deze periode het beste?
  Zie onze uitvoerige nuttige tips bij het thema „Wat te doen tijdens de vakantie”. Een vastenkuur voor uw discusvissen is beter dan uw dieren te doden door te goed bedoeld voederen door uw buur.
 • Tijdens de waterverversing hebben zich kleine belletjes gevormd en mijn vissen sterven. Wat kan ik doen?
  Kleine belletjes ontstaan wanneer men het water door een slang, met te veel druk, in de aquarium laat lopen. Door een douchekop, aan het einde van de slang, kan men de belletjesvorming omzeilen. Het probleem is dat deze belletjes zich niet alleen op alle voorwerpen in de aquarium vastzetten, maar ook in de kiemen van de vissen, wat tot ademnood en dikwijls tot verstikking van de dieren kan leiden. De enige mogelijkheid om dit te bestrijden zou zijn om de vissen tijdelijk in een emmer (zonder reinigingsmiddelresten) of in een andere aquarium te plaatsen, waar er geen luchtbelletjes zijn (duur: niet meer dan 20 minuten zonder verluchting door een uitstromersteen), met een uitstromersteen kunnen de vissen zonder problemen meerdere uren in een emmer blijven.

„Frequent gestelde vragen en antwoorden over het houden en verzorgen van discusvissen“, Pagina 1 van 10

 • Kiemen groeien opvallend ruig en uitgerafeld. Waarom is dit en wat kan men hiertegen doen?
  Bij oudere dieren (meer dan 2 jaar) kan dat soms eens voorkomen. We raden aan om de betrokken vis te vangen, op een vochtige handdoek te leggen en de kiemen met een nagelschaar voorzichtig te snijden. Dit vertoont gelijkenis met het nagelknippen bij de mens en doet de vis geen pijn. Alleen het gerafelde deel voorzichtig wegsnijden.
 • Kan ik ook verschillende soorten discusvissen mengen?
  Verschillende kleurenvarianten van dezelfde kwekers kunt u altijd mengen. Verschillende soorten, zoals wildvang, Aziatische kweek of STENDKER- discusvissen mogen in geen geval gemengd worden, omdat dieren uit verschillende kweken verschillende bacteriënstammen hebben en daarom niet gemengd mogen worden.
 • Ik had Aziatische discusvissen en ik wil nu naar Stendker-discusvissen omschakelen. Waarop moet ik letten?
  Ontkiem uw oude aquarium volledig, inclusief filters en accessoires (bijvoorbeeld net, ruitenreiniger, afzuigslang, etc.) met waterstofperoxide (0,5 liter waterstofperoxide van 33 procent op 200 liter aquariumwater gedurende 24 uur). Daarna 100% water verversen en de filter opnieuw inrijden vooraleer de STENDKER-discusvissen in uw aquarium te plaatsen (zie ook de voorbereiding van de aquarium).
 • In mijn aquarium treedt zeer snel algenvorming op. Waarom is dit en hoe kan ik dit verhelpen?
  Dit zou aan te veel daglicht of aan te sterk kunstmatig licht kunnen liggen. Probeer de lichtbronnen te verwijderen. Het zou ook aan een te hoog fosfaatgehalte door het voeder kunnen liggen. Verminder de voederhoeveelheid of ververs het water met meer frequentie.
 • Vanwaar komen plots de slakken en wat kan ik hiertegen doen?
  Slakken of slakkenkuit krijgt men dikwijls zonder te merken bij de aankoop van vissen of planten, en worden dan in de aquarium gebracht. Verwijder alle zichtbare slakken altijd om het bestand klein te houden. Wat ook zou moeten helpen zijn zoetwater-kogelvissen die zich hoofdzakelijk met slakken voeden.
 • Hoe lang moet het licht in de aquarium ingeschakeld zijn, en slapen discusvissen eigenlijk ook?
  Zoals in de vrije natuur, graag 12 uur. Kan goed via een timer geregeld worden die alleen voor het licht gebruikt wordt, en die onafhankelijk van pompen en verwarmingsstaaf werkt. Voor de nacht raden we een nachtlicht aan zodat de vissen zich een beetje kunnen oriënteren en niet zo verschrikt op elk geluid tijdens de slaap reageren.
 • Hoe oud kunnen discusvissen worden?
  Bij goede verzorging kunnen discusvissen tot 15 jaar oud worden.

„Frequent gestelde vragen en antwoorden over het houden en verzorgen van discusvissen“, Pagina 2 van 10

 • Hoe groot kunnen discusvissen worden?
  De grootste discusvis die we gekweekt hebben was 22 cm groot. Het gemiddelde ligt bij 16 cm. Dieren kunnen soms ook een diameter van 21 cm bereiken.
 • Hoeveel discusvissen moet ik in mijn 300 liter aquarium zetten opdat ze allen gezond groot worden? Ik wil 8 cm grote dieren kopen.
  We raden minstens 25 discusvissen aan zodat zich voedernijd, een goed vreet- en groepsgedrag kan vormen (voor meer exacte informatie, zie ook bezettingsdichtheid).
 • Hoe herken ik gezonde en goed volgroeide discusvissen?
  Een gezonde en goed volgroeide discusvis herkent u aan een helder rood oog en aan zijn cirkelronde vorm. Kijk de discusvis van voren aan. Boven de ogen (voorhoofd) mag het dier niet snel smal worden, want daar bevinden zich de vetreserves van de discusvissen. Observeer zijn vreetgedrag. Vreet de discusvis snel en gulzig, dan is hij gezond.Gedrag van de dieren

  • In mijn 300 liter aquarium heb ik 10 dieren met een grootte van 8 cm en één dier wordt door de discusgroep afgezonderd en vermagert. Wat kan ik doen en waarom gebeurt dit?
   De discusvis hoort bij de groep van de baarzen en vertoont, zoals alle andere baarzen, dit door u beschreven groepsgedrag bij een te geringe bezettingdichtheid. We raden bij een 300 l aquarium minstens 250 discusvissen met een grootte van 8 cm aan, zodat een vredig samenzijn mogelijk wordt en geen dier van het voeder verdrongen wordt. U moet de discusgroep tijdens de groeiperiode stap voor stap verkleinen tot uiteindelijk nog ongeveer 15 volgroeide dieren in uw aquarium zwemmen en zich goed voelen.
  • In mijn aquarium is een discusvis agressief geworden en bijt de andere dieren. Wat kan ik daartegen doen en waarom is dat zo?
   Vermoedelijk is de bezettingdichtheid te gering. In een grotere groep van discusvissen (1 vis op 15 liter water) komen dergelijke agressies extreem zelden voor.
  • Sinds vandaag schieten plotseling discusvissen keer op keer door mijn aquarium. Wat is de reden en wat kan ik daartegen doen?
   Er is zeer waarschijnlijk sprake van een acute watervergiftiging. Meet het nitrietgehalte. Is deze waarde extreem hoog, ververs dan onmiddellijk 90% van het water. Ligt het nitrietgehalte bij nul of laaf, filter dan via actieve kool om vergiftigingen uit het water te verwijderen. De zak met actieve kool na 2-3 weken uit de aquarium nemen, vergeet dit niet, omdat anders de opgenomen schadelijke stoffen terug aan het water worden afgegeven. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren omdat, mocht dit niet het geval zijn, na 24 uur de meeste vissen aan

„Frequent gestelde vragen en antwoorden over het houden en verzorgen van discusvissen“, Pagina 3 van 10

deze vergiftiging sterven. Is er sprake van een nitrietvergiftiging, stop dan zolang met voederen tot de waarden zich weer genormaliseerd hebben.

 • Twee van mijn discusvissen worden plots agressief en bijten alle andere dieren. Waarom is dit zo en hoe kan ik dit verhinderen?
  Vermoedelijk zijn de twee dieren een paartje en willen ze kuit schieten, daarom eisen ze het grootste deel van de aquarium als hun territorium op. Ofwel verhoogt u de bezettingsdichtheid (5-6 volgroeide discusvissen op 100 liter) ofwel neemt u alle andere vissen uit de aquarium zodat het paartje de mogelijkheid heeft om met succes te fokken.
 • Kan ik verschillende kleuren en grootten van discusvissen in mijn aquarium mengen?Ja, graag, op voorwaarde dat de vissen van dezelfde kweker komen.
 • Mijn discusvissen gaan bijna tot aan het wateroppervlak en de kiemen openen en sluiten zich ver. Waarom is dit zo en wat kan ik daartegen doen? Er is waarschijnlijk sprake van een acuut gebrek aan zuurstof. Controleer of uw filters correct werken, meet ammonium-, ammoniak- en nitrietwaarden. Is een van deze waarde sterk toegenomen, ververs dan onmiddellijk 90% van het aquariumwater en stop zolang met voederen tot de waarden zich weer genormaliseerd hebben. Indien voederresten op de bodemgrond liggen, dan moeten deze absoluut verwijderd worden (verhoogt de nitrietwaarde). Deze waterwaarden verhinderen de zuurstofopname van de vissen.
 • Mijn vissen staan ’s avonds, wanneer het licht uit is, stil op de bodemgrond. Waarom?Ook discusvissen slapen. Maak geen lawaai zodat de vissen zich niet verschrikken. Maak een klein nachtlicht als vervanging voor de maneschijn en laat uw discusvissen gewoon slapen.
 • Mijn vissen beginnen, na de waterverversing, plots door het bekken te schieten?Er is waarschijnlijk sprake van een watervergiftiging. In de lente komen dikwijls vuiltesten door overmatige bemesting in het grondwater en daardoor in het leidingwater. Wij raden aan met actieve kool te filteren om de giftige stoffen uit het water te verwijderen. Het actieve koolzakje altijd na 2-3 weken uit de aquarium verwijderen, niet vergeten!
 • Een van mijn discusvissen zwom zeer snel tegen de ruit van de aquarium en was de volgende morgen dood. Hoe kon dit gebeuren en hoe kan ik zoiets verhinderen?
  Waarschijnlijk heeft hij zich gewoon verschrokken, bijvoorbeeld door een storing in de slaapfase of door het inschakelen van de verlichting en heeft zich daarbij (bijvoorbeeld door een schedelbreuk) dodelijk verwond.

„Frequent gestelde vragen en antwoorden over het houden en verzorgen van discusvissen“, Pagina 4 van 10

 • Een vis staat tamelijk donker en kleurloos naast de filter. Waarom? Vermoedelijk wordt hij door de andere discusvissen van het voeder verdrongen en is daardoor de zwakste van de groep. Hij probeert aan de agressies van de andere dieren te ontsnappen door zich te verbergen. Er zijn twee mogelijkheden om hulp te bieden: 1. Een tijdelijke oplossing zou zijn om de vis in een extra aquarium te zetten en hem bij 33 graden intensief te voederen en zo weer op krachten te brengen. Zet deze vis na ongeveer twee weken weer terug in uw aquarium. Zo kan hij, goed versterkt, weer zijn mannetje staan in de aquarium.
 • 2. Er is alleen mee te rekenen dat binnenkort weer een vis uit uw discusgroep afgesloten en van het voeder verwijderd gehouden wordt. Dat kunt u het beste voorkomen door de bezetting van de discusvissen in uw aquarium te verhogen (tot 10-12 dieren op een aquarium van 180 liter).
 • Ik was op vakantie en mijn buur heeft de vissen gevoederd. Toen ik terugkwam waren alle vissen dood. Waarom?
  Vermoedelijk heeft uw buur te veel gevoederd omdat de vissen er zo hongerig uitzagen en zo gulzig gevreten hebben. Deze verhoogde voederhoeveelheid kon de filter niet verwerken, er vormde zich nitriet en omdat de voederhoeveelheid nog altijd te hoog was, werd het filtersysteem compleet vernietigd. Dus moet ervan uitgegaan worden dat uw discusvissen aan nitrietvergiftiging, resp. gebrek aan zuurstof gestorven zijn. Wij raden aan om uw discusvissen tijdens de vakantie te laten vasten. Af en toe is dat goed voor mens en dier.
 • De vissen in mijn kelder verbergen zich altijd wanneer ik om. Waarom?
  De meeste tijd van de dag zal er vermoedelijk niemand in de kelder zijn zodat de vissen uw aanwezigheid als een storing ervaren. Dat kunt u omzeilen door de vissen, bijvoorbeeld door een in bedrijf zijnde radio, voor te houden dat iemand de hele dag in de kelder is.Opvallend gedrag na het inzetten van nieuwe vissen of planten
 • Ik heb een nieuwe discusvis gekocht en bij mijn dieren gezet. Drie dagen later beginnen alle andere vissen te sterven, alleen de nieuwe discusvis schijnt het goed te maken. Waarom?
  Waarschijnlijk gaat het om een Aziatische kweek die een bacteriënstam bevat resp. in het aquarium ingebracht heeft waarmee uw discusvissen niet overweg kunnen. In dergelijk geval moet u onmiddellijk naar de dierenarts gaan en een antibioticum (bijvoorbeeld Neomecine, of Nitrofurantoin) laten voorschrijven, en onmiddellijk met deze behandeling beginnen. (Behandelingsaanbevelingen vindt u op pagina 7).
 • We hebben bijvissen (geen discus-, maar neonvissen) gekocht, na ongeveer 1 week zijn onze discusvissen gestorven, alleen de neonvissen zijn er nog. Waarom? Door de bijvissen heeft u een voor de discusvissen vreemde bacteriënstam in uw aquarium gehaald. Het immuniteitsysteem van de dieren kon dit zonder antibioticum niet verdragen. Vermoedelijk was al op de derde of de

„Frequent gestelde vragen en antwoorden over het houden en verzorgen van discusvissen“, Pagina 5 van 10

vierde dag een donkere verkleuring bij de discusvissen te herkennen en op dat ogenblik had al een behandeling met een antibioticum (bijvoorbeeld Neomecine) moeten gebeuren. Het is niet aan te raden andere discusvissen bij te zetten.

 • We hebben bijvissen (geen discusvissen, maar neonvissen) gekocht. De discusvissen leven nog, maar alle neonvissen zijn na 2-3 dagen gestorven. Waarom?
  Waarschijnlijk hebt u bij de wateraanpassing van de vissen zeer veel tijd genomen om het zeer grondig te doen. Na het openen van de viszakken moet u de dieren binnen 15 minuten in uw aquarium laten zwemmen. Er moet vanuit gegaan worden dat de neonvissen aan een gebrek aan zuurstof gestorven zijn.
 • Ik heb planten uit een met vissen bezette aquarium gekocht. Vier dagen na het inzetten in mijn aquarium werden mijn vissen donker en legden de vinnen neer. Waarom gebeurt dit en wat kan ik daartegen doen? Vermoedelijk heeft u samen met uw planten ook een bacterie in uw aquarium gebracht. Op deze bacterie, die de discusvissen niet kennen, reageren uw dieren. We raden aan de discusvissen te stabiliseren met een antibioticum, bijvoorbeeld Neomecine of Nitrofurantoin.
 • Ik heb een nieuw soort discusvissen (geel) bij de groep gezet. Alle dieren zijn gestorven, alleen de gele discusvis leeft. Wat kan ik doen?
  Bij de gele discusvis gaat het om een Aziatische kweek die u waarschijnlijk met wildvang of met onze STENDKER-discusvissen gemengd hebt. De verschillende bacteriënstammen leidden tot de dood van uw discusvissen. Een eventueel vroegtijdig begonnen antibioticumbehandeling zou dit misschien hebben kunnen verhinderen.
 • Ik heb scalaren en in dit bekken een kleine discusgroep gezet. Helaas groeien veel van de discusvissen niet of slecht, hoewel de dieren goed vreten. Wat kan ik doen?
  Uw scalaren hebben vermoedelijk lintwormen. Deze lintwormen zijn op de discusvissen overgegaan, met als gevolg dat de dieren niet of slecht groeien. We raden een behandeling met Droncit aan. Een tablet van 50 mg op 100 liter aquariumwater in het bekken oplossen, na drie dagen meer dan 50% water verversen of 24 uur lang via actieve kool filteren, en de behandeling op de vierde dag herhalen.Voeder weigeren, vreten, voedering

• Ik heb nieuwe grote discusvissen (groter dan 15 cm) in mijn aquarium gezet en de dieren vreten sinds een week niet. Wat kan ik doen en wat is de reden voor dit gedrag?
Volwassen discusvissen worden slechts zeer langzaam aan een nieuwe omgeving gewoon en laten zich met het vreten graag drie tot vier weken tijd. Om de vreetlust van de dieren te versnellen is het nuttig om een paar kleinere, goed vretende

„Frequent gestelde vragen en antwoorden over het houden en verzorgen van discusvissen“, Pagina 6 van 10

discusvissen in de aquarium te hebben. Een andere mogelijkheid bestaat er ook in na drie weken de temperatuur tot 33°C te verhogen en zo de stofwisseling en de eetlust van de dieren te stimuleren.

 • Mijn STENDKER-discusvissen eten niet meer. Ze ademen snel en moeilijk. Waarom?Waarschijnlijk gaat het om een vergiftiging of om een gebrek aan zuurstof. Controleer de nitrietwaarde, de pompen en de uitstromersteen. Is de nitrietwaarde zeer hoog, voer dan onmiddellijk een 90% waterverversing uit. Wanneer alles in orde is, filtert u 2-3 weken via actieve kool om de giftige stoffen uit het water te verwijderen. Neem deze zak actieve kool na ten laatste 3 weken uit het water, omdat de giftige stoffen anders terug aan het water worden afgegeven. Ga onmiddellijk te werk want met elk uur dat voorbijgaat kan de toestand van uw dieren slechter worden en zelfs tot de dood leiden.
 • Mijn discusvissen eten niet meer. Ademhaling en gedrag zijn echter normaal. Waarom doen ze dat?
  We raden aan de temperatuur tot 33°C te verhogen om daardoor de stofwisseling van de dieren te stimuleren. Pas wanneer de dieren meerdere dagen weer goed vreten en minstens twee dagen lang donkere uitwerpselen produceren, mag de temperatuur weer tot de normale waarde (29-30°C) verlaagd worden.
 • Mijn vissen vreten slecht. Waarom?
  Het zou aan het voeder kunnen liggen. Probeer eens met ons STENDKER- discusvoeder. Controleer ook uw watertemperatuur, die tussen 29-30°C moet liggen. Verder is het mogelijk dat uw bezettingdichtheid in de aquarium te gering is, wat tot ontbrekende voedernijd en tot verlies van de eetlust leidt.
 • Mijn vissen spuwen het voeder keer op keer terug uit. Waarom?
  Het is mogelijk dat het voeder hen niet smaakt, te hard is voor hun zachte muil (bijvoorbeeld bij granulaat) of bij ongewoon, nieuw voeder. Soms spelen de vissen ook alleen maar met het voeder omdat ze geen hongergevoel meer hebben. In dat geval moet u de voederhoeveelheid een beetje verminderen.
 • Hoe dikwijls en wat mag ik voederen?
  We raden aan om ons STENDKER-discusvoeder (als volwaardige maaltijd) drie keer per dag te voederen.1 x ‘s morgens (1 uur nadat het licht werd ingeschakeld)
  1 x ’s middags (altijd op hetzelfde ogenblik)
  1 x ‘s avonds (2 uur voordat het licht wordt uitgeschakeld).
  De discusvissen worden aan deze regelmatige voedertijden gewoon en zullen er al vol passie op wachten. Zo is een voedering uit de hand (natuurlijk met handen zonder crème- of zeepresten) zeer snel mogelijk.
 • Mijn discusvissen zijn ongeveer 1 jaar oud en tussen 10 en 12 cm groot. Waarom groeien de dieren niet goed? Mijn voedering is afwisselend:

„Frequent gestelde vragen en antwoorden over het houden en verzorgen van discusvissen“, Pagina 7 van 10

granulaat, atemia en muggenlarven.

Uw voedermix moet meer als een bonbon beschouwd worden en volstaat niet om een gezonde groei te garanderen. We raden aan om ons STENDKER- discusvoeder 3 keer per dag te voederen, omdat dit voeder alles bevat wat de discusvis nodig heeft (vitamines, mineralen, sporenelementen en vooral eiwit). Eenvoudiger en efficiënter dan met onze voedermix kunt u uw discusvissen nauwelijks voederen. We hebben in de loop van meer dan 45 jaar keer op keer aan de verbetering van het recept gewerkt en hebben onze voedermix keer op keer geoptimaliseerd. Maak gebruik van deze schat aan ervaring en blijft ons discusvoeder, dat wij u ook via de vakhandel aanbieden, gebruiken.

Ziekten

 • Er komen kleine, witte stekels uit de huid van een van mijn discusvissen. Wat is dat en wat kan ik daartegen doen?
  U kunt de vissen met een helend zoutkuurbad behandelen. Neem 15 liter water uit uw aquarium en doe dit in een zuivere emmer (geen gebruikte poetsemmer) en los daarin 500 gram jodiumvrij keukenzout op.
  In deze oplossing zet u de opvallende dieren hoogstens 30-60 seconden lang. Daarna zet u de dieren onmiddellijk terug in uw aquarium. Alle buitenparasieten, die op de slijmhuid gezeten hebben, zijn in het zoutwater achtergebleven en zo kant het immuniteitsysteem van de vissen beter omgaan met de in de aquarium achtergebleven buitenparasieten. Verlaat de behandeling in het zoutwater niet per vergissing door een telefoontje of door andere gebeurtenissen, omdat de dieren anders zouden kunnen sterven.
 • Gisteren hebben we nieuwe discusvissen ingezet. Vandaag hebben de dieren een witte rand aan hun vliezen. Waarom is dit en hoe kunnen we deze witte rand weer verwijderen?
  Bij het vangen van de vissen werd de slijmhuid, vooral aan de randen van de vliezen, lichtjes verwond. Daarom zijn de randen van de vliezen wit geworden. Doe een beetje waterbereider (bijvoorbeeld Aquasafe) in uw aquarium om de agressiviteit van het water te verzachten. Zo zouden deze problemen binnen ongeveer twee tot drie dagen verdwenen moeten zijn.
 • Welke geneesmiddelen raadt u aan bij kiemenwormen ? Tegen kiemenwormen raden we Bilocil aan.
 • Welke geneesmiddelen raadt u bij witte uitwerpselen aan, en wat betekent dit?Bij witte uitwerpselen raden we helemaal geen geneesmiddelen aan, maar wel een temperatuurverhoging tot 33°C, en dit gedurende ongeveer 10-14 dagen. Daardoor wordt de stofwisseling gestimuleerd en worden de voedingsopname en de darmactiviteit verbeterd. Zo wordt het immuniteitsysteem versterkt en worden de overtollige darmparasieten op natuurlijke wijze afgescheiden.

„Frequent gestelde vragen en antwoorden over het houden en verzorgen van discusvissen“, Pagina 8 van 10

 • Waaraan herken ik een bacteriële infectie en wat kan ik ertegen doen?
  Een bacteriële infectie treedt in de regel drie tot vier dagen nadat u nieuwe vissen in uw aquarium geplaatst heeft op. Door deze infectie worden de discusvissen uit uw oud bestand donker, hun vliezen neerleggen en zich schuw in een hoek van uw aquarium terugtrekken. In dit geval moet u helaas een antibioticum (bijvoorbeeld Neomicine of Nitrofurantoine) gebruiken dat u via de dierenarts krijgt.
 • Mijn vissen schuren zich. Waarom?
  Vermoedelijk leiden de dieren aan buitenparasieten. In dit geval zouden we aanraden de dieren eens in een zoutkuurbad te plaatsen. Neem 15 liter water uit uw aquarium en doe dit in een zuivere emmer (geen gebruikte poetsemmer) en los daarin 500 gram jodiumvrij keukenzout op.
  In deze oplossing zet u de opvallende dieren hoogstens 30-60 seconden lang. Daarna zet u de dieren onmiddellijk terug in uw aquarium. Alle buitenparasieten, die op de slijmhuid gezeten hebben, zijn in het zoutwater achtergebleven en zo kant het immuniteitsysteem van de vissen beter omgaan met de in de aquarium achtergebleven buitenparasieten. Verlaat de behandeling in het zoutwater niet per vergissing door een telefoontje of door andere gebeurtenissen, omdat de dieren anders zouden kunnen sterven.Broed-kweekgedrag
 • Mijn paartje discusvissen schieten kuit en worden agressief tegenover andere dieren. Waarom?
  Dat is het natuurlijke broedgedrag van de discusvissen die hun territorium verdedigen. Wanneer u jonge vissen wilt kweken, moet u alle andere vissen uit de aquarium verwijderen en in een puur kweekbekken plaatsen. Wanneer u alleen een vreedzaam discusbekken wilt hebben, verhoog dan de bezettingsdichtheid, zodat geen territoriumgedrag meer gevormd kan worden (5-6 volgroeide discusvissen op 100 liter water)
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat de discusvissen kuit schieten?
  Zet een groep van 4-5 dieren in een aquarium van 200 liter en ververs meer dan 50 % van het water. Door de verandering van het water geloven de vissen dat de regenperiode aangebroken is, en dat zorgt ervoor dat de discusvissen instinctief kuit schieten.
 • Mijn discuspaar vreet altijd de eitjes op. Waarom?
  Verlaag de watertemperatuur tot 27°C. Dit vermindert de stofwisseling en het temperament van de vissen, en gelijktijdig wordt het broedgedrag versterkt.
 • De andere discusvissen vreten altijd de eieren van paartjes op.
  Dat kan alleen vermeden worden door de andere discusvissen uit de aquarium te verwijderen resp. door het paartje apart te zetten.
 • Mijn discusvissen schieten kuit, maar de kuit wordt de eerste dag altijd wit. Waarom?

„Frequent gestelde vragen en antwoorden over het houden en verzorgen van discusvissen“, Pagina 9 van 10

Er is te zuiver en te agressief water in uw aquarium. Dat kunt u veranderen door met minder frequentie water te verversen en een waterbereider bij elke waterverversing in de aquarium te doen.

 • Mijn discuspaartje schiet kuit, de eieren blijven doorzichtig, maar er komen geen baby’s. Waarom?
  U hebt ofwel twee wijfjes, de samen kuit geschoten hebben, of het mannetje is nog te jong om het nest eieren te bevruchten.
 • Waarom vreten mijn discusouders de baby discusvissen?
  Ofwel is het nest eieren te klein (minder dan 50 dieren), dan willen de ouders een groter nest eieren maken en vreten daarom de jonge vissen op, of de ouders worden door de waterverversing of door een andere externe storing ertoe gebracht om de jonge vissen te vreten.
 • Hoe lang moet ik de jonge vissen bij de ouders laten?
  Minstens 12 dagen, maar nog beter zijn 3 weken. U moet echter op de 5de levensdag van de jonge vissen altijd beginnen levende atemia bij het huidsecreet van de ouders bij te voederen.
 • Een rode en een blauwe discusvis schieten kuit. Welke kleur krijgen de baby’s?Vermoedelijk worden 20 % rood, 20 % blauw en 60 % rood-blauw gestreepte pigeonblood.